top of page

Item List

ד"ר אודליה הייזלר

מרצה בתוכנית בתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני במכללה האקדמית תל אביב יפו

ד"ר ורד הולצמן

ראשת רשות המחקר ומרצה בכירה

ד"ר יפעת ראובני

מרצה באקדמית ת"א-יפו

ד"ר נועה נלסן

מרצה בתוכנית בתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני במכללה האקדמית תל אביב יפו

ד"ר נורית השמשוני- יפה

ראשת החוג למדע המדינה חוקרת ומרצה בכירה האקדמית תל אביב יפו

ד"ר רחל אזוראל כאליפא

ראשת המכון לחקר חברה וכלכלה

דנה וינטר

רכזת המכון

סני זיו

כלכלן ומרצה במכללה האקדמית של תל אביב יפו

bottom of page