top of page
strip.gif
לוגו רוטשליד.png
DO GOOD - DO WELL! - Ronald Cohen

RISE IMPACT

  המכון לחקר חברה וכלכלה
Research Institute of Society and Economics 

אודות המכון

המכון לחקר חברה וכלכלה במכללה האקדמית של ת"א-יפו הוקם בשיתוף קרן אדמונד דה רוטשילד. 

חזון המכון הינו פיתוח ושיתוף ידע, כלים ופרקטיקות חדשניים ומשפיעים בתחומי החברה, הכלכלה והמדיניות, שיציעו פתרונות לאתגרים החברתיים העצומים הניצבים בפני האנושות במאה ה-21.

לצורך מימוש החזון, המרכז יפעל במספר ערוצים:

bottom of page