top of page
strip.gif

קורסים והכשרות

ראש הדף

קורסים מקצועיים

מקצועיים

עתודה ניהולית בארגונים חברתיים

חבר.ת ועד מנהל לעמותות

קורסים לתואר שני

תואר שני
 התמחות בניהול אימפקט, יזמות וחדשנות חברתית

התמחות בניהול אימפקט, יזמות וחדשנות חברתית

אג"ח חברתית Social Impact Bond

אג"ח חברתית Social Impact Bond

קורס עתודה ניהולית וארגונים חברתיים

קורס חברי ועד המנהל

גלריות

ההודעה נשלחה

bottom of page