top of page
ד"ר נורית השמשוני- יפה

ד"ר נורית השמשוני- יפה

ד"ר השמשוני-יפה היא מרצה בכירה וחוקרת. היא מדענית פוליטית ואפריקאית עם העדפה בין -תחומית מובהקת, שמה דגש על היבטים פוליטיים השוואתיים, סקירה היסטורית ונקודת מבט סביבתית. היא מתמקדת ביחסי הגומלין בין המדינה והחברה, מקומי ועולמי, פוליטיקה וסביבה, ישראל ואפריקה. סך הכל הדינמיקה מלמטה למעלה ותפקיד הקהילות המקומיות והחברה האזרחית.

bottom of page