top of page
ד"ר אודליה הייזלר

ד"ר אודליה הייזלר

אודליה הייזלר היא חברת סגל במכללה האקדמית ת”א-יפו מאז 2009. אודליה סיימה את לימודי התואר השלישי בכלכלה באוניברסיטת בר-אילן בשנת 2008 ולאחר מכן שהתה בהשתלמות פוסט-דוקטורט באוניברסיטה העברית.

אודליה היא עמיתת מחקר במכון לחקר עבודה, IZA  שבגרמניה, מאז 2009 ומכון לחקר עבודה וגלובליזציה, GLO, מאז 2017.

המחקר של אודליה משלב נושאים בכלכלת הגירה וכלכלה פוליטית ועוסק במדיניות הגירה אופטימאלית, השפעות כלכליות וחברתיות של המהגרים על המדינה המארחת ומדינת המוצא, השפעת השתייכות לקבוצת מיעוט על הצלחה פוליטית ועוד. אודליה פרסמה מאמרים בג’ורנלים אקדמיים בינלאומיים כגון: International Journal of Manpower, Journal of Socio-Economics, Research in Labor Economics

לצד המחקר, אודליה הרצתה מגוון קורסים בכלכלה באקדמית ת”א-יפו, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר-אילן, המרכז הבינתחומי בהרצליה ומכללת אשקלון.

bottom of page