top of page
RISE01 (1920 x 600 px) (2).png
RISE01 (1).png

רוצים לדעת מי אנחנו?

אנחנו קבוצת אנשים, שבליבם מטרה משותפת - פיתוח ושיתוף ידע וכלים חדשניים בתחומי החברה, הכלכלה והמדיניות. יש לנו את הצוות הטוב ביותר בשביל זה.

RISE01 (1).png

בואו לקרוא אודותינו

המכון לחקר חברה וכלכלה במכללה האקדמית של ת"א-יפו הוקם בשיתוף קרן אדמונד דה רוטשילד . רוצים לדעת מה החזון שלנו?

bottom of page